77142800 - 77142887 info@t-dco.ir
۳۷ رفتار و عادت اشتباه در محیط کار که همکارانتان را کلافه می‌کند
۳۷ رفتار و عادت اشتباه در محیط کار که همکارانتان را کلافه می‌کند

۳۷ رفتار و عادت اشتباه در محیط کار که همکارانتان را کلافه می‌کند


_از بلندگوی گوشی در محیط کار استفاده می‌کنید!

_با صدای بلند با تلفن حرف می‌زنید

_به تماس‌های تلفنتان پاسخ نمی‌دهید و گوشی مدام زنگمی خورد

_صدای یاد‌آورها و پیام‌های گوشی‌تان قطع نمی‌شود!

_به حریم شخصی دیگران تجاوز می‌کنید.  بیش‌ازحد نزدیک‌شدن، لمس‌کردن، شوخی‌های نامناسب و از مصادیق تجاوز به حریم همکاران است.

_مکالمات دیگران را شنود، و یا در آن مداخله می‌کنید!

_شایعه‌پراکنی می‌کنید و آنچه را دیده و شنیده‌اید باچاشنی‌های اضافه برای دیگران تعریف می کنید.

_از پشت خنجر می‌زنید و رازهای دیگران را با دیگر همکاران در میان می‌گذارید.

_میزتان همیشه به‌هم‌ریخته است.

_غذایتان را پخش‌وپلا می‌کنید!

_آشپزخانه یا آبدارخانه محیط کار را به هم می‌ریزید!

_از سرویس‌بهداشتی، درست استفاده نمی‌کنید!

_دیر به جلسات می‌‌آیید.

_دیر به سر کار می‌‌آیید.

_زمان ناهار را کش می‌دهید!

_متلک می‌پرانید!

_ایمیل‌های حاوی بدگویی به رئیس یا همکاران‌تان ارسالمی‌کنید!

_صدای موسیقی‌تان خیلی بلند است!

_هنگام گوش‌کردن به موزیک هم‌خوانی می‌کنید.

_مدام به دستان یا پایتان ضربه می‌زنید و حواس بقیه را پرت می‌کنید.

_صدای خنده‌هایتان آزاردهنده است.

_با صدای بلند غذا می‌خورید!

_فین‌فین می‌کنید!

_غذاهای بودار سر کار می‌آورید!

_لباستان بو می‌دهد و دوش‌نگرفته به سرکار می‌روید.

_در محیط کار از اسپری و عطر تند استفاده می‌کنید.

_خودسرانه و بدون پرسیدن نظر دیگران ،کولر را روشن یاخاموش می‌کنید.

_خوراکی‌های دیگران را از یخچال مشترک برمی‌دارید!

_مدام از همکاران پول قرض می‌کنید.

_هنگام بیماری سر کار حاضر می‌شوید!

_کفش‌تان را درمی‌آورید و پایتان بو می‌دهد!

_سؤالاتی می‌پرسید که جوابشان در اینترنت هست!

_مدام سؤال می‌پرسید!

_مدام درباره شغلتان غر می‌زنید!

_درباره مسیر هرروزه تا رسیدن به محل کار غر می‌زنید

_راجع‌به اینکه خیلی سرتان شلوغ است غر می‌زنید

_پیش رئیس چاپلوسی و خودشیرینی می‌کنید