77142800 - 77142887 info@t-dco.ir
ترفندآشپزی🍗
ترفندآشپزی🍗

ترفندآشپزی🍗

هنگام طبخ مرغ براى از بين بردن بوى نامطبوع مرغ از هويج و كرفس خرد نشده استفاده كنيد و انها را بعد از پخت خارج كنيد .