77142800 - 77142887 info@t-dco.ir
تمیزکردن تشک ها بدون شستشو 👌
تمیزکردن تشک ها بدون شستشو 👌

تمیزکردن تشک ها بدون شستشو 👌

کمی جوش شیرین روی تشک بپاشید و چند ساعت بعد آن را باجارو برقی تمیز کنید ؛ جوش شیرین؛ گرد و غبار، باکتریها و بوی بد تشک را از بین میبرد!