77142800 - 77142887 info@t-dco.ir
كدبانوگرى (بسته سوپ آماده خونگى)
كدبانوگرى (بسته سوپ آماده خونگى)

كدبانوگرى

بسته سوپ آماده خونگى😌

این بسته های سوپرو وقتی میریم مسافرت، حداقل برای شام نخوایم ب این فکر کنیم که چی بپزیم و کسی خیلی نخواد وقتش رو توی آشپزخونه بگذرونه عالى ان👌

توی بسته به ترتیب از پایین یک لیوان جو پرک خشک، هویج نیم پز شده، نخودفرنگی پخته، قارچ تازه، یه حلقه زنجفیل تازه ( دایره زرد رنگ)، سه تکه فلفل دلمه قرمز، مقداری پیاز داغ و دو تکه ساقه کرفس هست.