77142800 - 77142887 info@t-dco.ir
جرم گیری لباسشویی
جرم گیری لباسشویی

میدونستید باید هر چند وقت یه بار لباسشویتون رو جرم گیریکنید

برای از بین بردن باکتریها و جرمهای داخل لباسشویتون هیچی بهتر از سرکه سفید و جوش شیرین نیستش.یه لیوان سرکه سفید رو داخل مخزن اولی و جوش شیرینم به اندازه ی نیم پیمانه داخل یکی دیگه از مخزنها ریخته و لباسشویی رو روی برنامه شستشو دستی گذاشته تا حسابی پاکسازیش کنه😉