77142800 - 77142887 info@t-dco.ir
خانه دارى💕 روش نگهداری حوله ها به صورت بهداشتی
خانه دارى💕 روش نگهداری حوله ها به صورت بهداشتی

خانه دارى💕

🌀روش نگهداری حوله ها به صورت بهداشتی حوله دست و صورت خود را به هیچ عنوان در داخل دستشویی آویزان نکنیدحوله ها باید تا جای ممکن ساده و به رنگ سفید باشد.

حوله تانرا به طور منظم تعویض کنید (حداقل هفته ای یک بار) و حوله قبلی را با آب داغ (حدود70 تا 80 درجه سانتی گراد که در این دما بیشتر میکروب ها از بین می روند) و ماده شوینده مناسب شسته و در نور آفتاب خشک کنید. اگر نور آفتاب در دسترستان نیست می توانید ازحرارت بخاری، شوفاژ یا اتو برای خشک کردن حوله ها استفاده کنید.