77142800 - 77142887 info@t-dco.ir
ترفندآشپزی (فسنجون)
ترفندآشپزی (فسنجون)

ترفندآشپزی

نكاتى براى تهيه فسنجون👇

🔺دوستان گردوخودش روغن پس میده پس زیاد از روغن استفاده نکنین

🔺میتونین از تیکه های یخ برای پس دادن روغن استفاده کنید

🔺 اگه گردو خوب اسیاب بشه و خوب جا بیفته خودش روغن پس میده