02177355340 - 02177358665 info@t-dco.ir
ترفند پخت كيك
ترفند پخت كيك

ترفند پخت كيك

بعضی مواقع اطرافکیک پف می کند اما وسط آن پف نمی کند این مشکل دو دلیل اصلی دارد👇دلیل اول این استکه در فر را چند بار باز و بسته کرده اید یا آن را خیلی زود باز کرده اید. دلیل دومهم این است که مایه کیک قبل از ورود به فر زمان زیادی منتظر مانده است.