77142800 - 77142887 info@t-dco.ir
ترفندآشپزى🍮 (ژله قالبی)
ترفندآشپزى🍮 (ژله قالبی)

ترفندآشپزى🍮 (ژله قالبی)

برای درست کردن ژله های قالبی که می خواهیم آنها را بعد از سفت شدن، داخل یک دیس برگردانیم برای اینکه جدا کردن ژله از قالب راحت تر باشد؛و از طرفی برای اینکه بعد از برگرداندن ژله در ظرف،ژله شکل خود را حفظ کند باید از میزان آب کمتری استفاده کنید و ژله کمی غلیظ تر باشد.بنابراین همیشه برای درست کردن ژله های قالبی، به ازای هر بسته پودر ژله، از یک و نیم لیوان آب استفاده کنید.