77142800 - 77142887 info@t-dco.ir
ترفندآشپزی 🍲 خورشت قورمه سبزیتون تلخ شد !
ترفندآشپزی 🍲 خورشت قورمه سبزیتون تلخ شد !

ترفندآشپزی🍲

🌀اگر خورشت قورمه سبزیتون تلخ شد, کمی اسفناج و جعفری خورد کنید و تفت بدین و به خورش اضافه کنید