77142800 - 77142887 info@t-dco.ir
باقالى پلو خوشمزه (ترفندآشپزى)
باقالى پلو خوشمزه (ترفندآشپزى)

ترفندآشپزى

💢ترفند هاىكاربردى براى تهيه يك باقالى پلو خوشمزه👇

قبل از افزودن باقلا به برنج آبكش‌شده، بهتراست آن را به مدت 5 تا 6 دقیقه در آب جوش قرار دهید و با دم كشیدن كامل برنج، باقلا ها نیز مغزپخت خواهندشد.می‌توانید هنگام دم كشیدن برنج، یك شاخه سیرتازه در میان آن قرار دهید تا عطر منحصر بفردی بگیرد.