77142800 - 77142887 info@t-dco.ir
دو ترفند جالب براى كشك بادمجان🍆
دو ترفند جالب براى كشك بادمجان🍆

ترفندآشپزى🍆

دو ترفند جالب براىكشك بادمجان

نعنا خشک شده روده دقیقه در کمی آب قرار میدیم تا خیس بخوره و نرم بشه و بعد نعنا رو در روغن تفت میدیم برای خوشطعم تر شدن غذا پنج دقیقه قبل از برداشتن از روی حرارت، یک عدد گوجه رنده شده به کشکبادمجان اضافه کنید.