77142800 - 77142887 info@t-dco.ir
شستن سبزی‌ها (خانه دارى💕)
شستن سبزی‌ها (خانه دارى💕)

خانه دارى💕

شستن سبزی‌ها🌀 با مایع ظرفشویی نه تنها بی‌فایده است بلکه عامل اصلی "کبد چرب" است! و 

شستن سبزى با نمک برگ ها رو پلاسیده میکنه !!

بهترين راه حل شستن سبزی با محلول سرکه هست!