02177355340 - 02177358665 info@t-dco.ir
خانه دارى💕  پخت و پز
خانه دارى💕 پخت و پز

خانه دارى💕

نكات ريز خانه دارىكه هر كدبانويي بايد بدونه

اگر هنگام پخت و پز مقداری از غذا روی گاز ریخته شده باید فوراً مقداری نمک روی آن پاشید و پس از سرد شدن گاز آن را تمیز کرد. چرب کردن گریل و... قبل از پخت و پز، تمیز کردن آن را آسان تر می کند زیرا موادغذایی به راحتی از آن جدا می شود