77142800 - 77142887 info@t-dco.ir
موهيتوهندوانه 🍉
موهيتوهندوانه 🍉

موهيتوهندوانه🍉

هندوانه، آب لیموها و شکر رو بریزید تا مخلوط و یکدست بشن.چند عدد برگ نعناع رو با کمی شکر بیابید تا عصاره نعناع خارج بشه.ته هر لیوان چند عدد برگ نعناع بندازید.تا نصف هر لیوان رو ازپوره هندوانه بریزید و روی اون ها یخ پودر شده بریزید و در نهایت سودا یا آب اضافه کنید تا لیوان ها پر بشن.مواد رو هم بزنید تا ترکیب بشن.روی هر لیوان رو با برگ نعناع تزیین کنید.

گوارای وجود