02177355340 - 02177358665 info@t-dco.ir
شرایط بازگرداندن کالا

اشکال و یا ایراد فنی باید حداکثر تا 7 روز کاریپس از دریافت کالا، به تیم فروش تی اند دی اطلاع داده شود. لازم است کارتن و جعبه اصلی محصولات تا پایان7روز مهلت استفاده، نگهداری شود و از دور ریختن آن جداً خود داری شود. استفاده از این سرویس تنها در صورتی امکان‌پذیراست که کالا در کارتن یا جعبه اصلی خود به تیم فروش تی اند دی بازگردانده شود. برچسب زدن یا نوشتن توضیحات، آدرس یا هر مورددیگری روی کارتن یا جعبه اصلی کالا و یا پاره و مخدوش کردن آن، امکان استفاده ازضمانت بازگشت را از بین خواهد برد. اگرکالای خریداری شده از نظر مشخصات یا ظاهر فیزیکی با اطلاعات وب سایت مغایرت داشتهباشد. وجود مغایرت، باید حداکثر طی 24 ساعت کاری پساز دریافت کالا، به واحد خدمات پس از فروش تی اند دی از طریق تلفن، ایمیل یامراجعه حضوری اطلاع داده شود. اگرمغایرت، بدون استفاده از کالا قابل مشاهده است، مثل رنگ یا مشخصات درج شده رویبدنه، باید کالا در شرایط اولیه خود باشد و از آن استفاده نشده باشد. در صورتی که امکان تشخیص مغایرت بدون باز کردنبسته بندی وجود دارد،امکان رسیدگی به درخواست مشتری در صورتی ممکن است که کالا ازحالت اورجینال یابسته‌ بندی اصلی و اولیه خود خارج نشده باشد. در صورتی که امکان تشخیص مغایرت تنها بابازکردن بسته بندی ممکن باشد، لازم است کارتن و جعبه اصلی محصولات نگهداری شود واز دور ریختن آن جداً خودداری شود. استفاده از این سرویس تنها در صورتی امکان‌پذیراست که کالا در کارتن یا جعبه اصلی خود به تیم فروش تی اند دی بازگردانده شود.