بازکردن راه آب سینک

یک محلول خانگی و قوی برای باز کردن سینک

کافیه?از ترکیب سرکه و جوش شیرین استفاده کنید جوابش عالیه ?

#ظرافت_خانه_داری

#سینک

پست های مشابه

شیشه کم‌گسیل

یک نظر ارسال کنید