اسرار خانه داری برای تمیز کردن و نگهداری از احاق گاز(قسمت 2)

اسرار خانه داری برای تمیز کردن و نگهداری از احاق گاز(قسمت 2 )

روش دوم : استفاده از ماده مخصوص پولیش آهن1. ابتدا باید ماده پولیش مناسب با گاز خودتـان را پیـدا کنیـد. برای این کار بهـتر اسـت تا به سـراغ کسانی که در ایـن امر و زمیـنه تخصص دارند و یا همان اهالی فـن مراجـعه کنید. آن ها به شما کمک می کنـند تا بـهترین مـاده پولیش را بـرای گاز خود پیدا کنید.2. بعد از پیـدا کردن ماده پولیش مناسب برای گاز، بـا اسـتفـاده از یک پارچه نرم و تمـیز و ترجیحا از جنس پنبه عملیات از بـین بـردن خـط و خراش ها را شـروع کنید. پارچه را به ماده پولیـش آغشـته کنید و با حرکت دورانی روی قسمت هایی که خراش افتاده اند بکشید.3بـعد از این که تمام قسمت هایی که دارای خراش بودند رو با ماده پولـیش پوشش دادیـد، حـالا نوبت آن رسیده که به وسیله یک پارچه دیگر اضافه های مـاده پولیش را از روی گازپاک کنید.4. بعد از گذشت چند دقیقه می توانید ماده پولیش را از روی گاز به طور کامل تمیز کنید و شاهد صاف شدن سطح گاز خود باشید.

پست های مشابه

شیشه کم‌گسیل

2 نظرات

  1. خیلی از مطالبتون خوشم میاد

یک نظر ارسال کنید